فروشگاه مرکزی فایل پروژه های دانشجویی

فروشگاه پروژه های دانشجویی , گزارش کارورزی, پاورپوینت آماده پایان نامه , پرسشنامه های روانشناسی, تحقیقات دانشجویی, مقالات دانشجویی, کارورزی دانشگاه , مبانی پای

تحقیق آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات110
حجم فایل942 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

1-مقدمه..................................................................................................6

1-1سیری در نگرش به کیفیت.......................................................................................................................7 

.1-2مدیریت کیفیت جامع..............................................................................................................................8

1-3نگرش تولید بی نقص................................................................................................................................9

1-4استاندارد های نظام کیفیت....................................................................................................................10.

13………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

...........................................................................................................................13FMEAمعنی و مفهوم1-2 

....................................................................................................................................14FMEAتاریخچه2-2 

........................................................................................................................................14FMEA2-3هدف  

......................................................................................................................................15 FMEA2-4ویژگی

5-2كاربرد FMEA......................................................................................................................................16

2-6تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول...................................................................................................16

7-2مراحل تهیه FMEA ...........................................................................................................................17

8-2فواید اجرای FMEA ................... ......................................................................................................18

).................................19System-FMEA كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم( 3

تعریف سیستم.......................................................................................................................................20 1-3

2-3تعریف System-FMEA...................................................................................................................20

3-3خروجی System-FMEA...................................................................................................................21

3-4فواید اجرای System-FMEA..........................................................................................................21

3-5نام اجزای سیستم یا زیر سیستم ها/تشریح عملكرد .......................................................................22

3-6حالات بالقوه خرابی ..............................................................................................................................22

3-7آثار بالقوه خرابی ..................................................................................................................................22

3-8شدت.....................................................................................................................................................22

3-9علل بالقوه خرابی .................................................................................................................................23

3-10وقوع ....................................................................................................................................................24

3-11كنترلهای جاری (متدها و روشهای نشحیص) ....................................................................................26

3-12رتبه تشخیص......................................................................................................................................26

3-13محاسبه RPN.....................................................................................................................................26

3-14اقدامات پیشنهادی............................................................................................................................ 27

3-15تجدید نظر در RPN .........................................................................................................................28

 

29………….(Design-FMEA) كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی قطعه / محصول4

4-1مبنا و هدف از تهیه FMEA ..............................................................................................................30

4-2تعریف حالات بالقوه خرابی .................................................................................................................31

4-3تعریف DFMEA................................................................................................................................31

4-4كاربردهای DFMEA ........................................................................................................................32

4-5فواید استفاده از DFMEA...............................................................................................................32.

4-6مشتری در DFMEA.........................................................................................................................32

4-7نقطه شروع كار...................................................................................................................................33

4-8آثار بالقوه حالات خرابی ....................................................................................................................34

4-9شدت (Severity) .............................................................................................................................35

4-10كلاسه بندی........................................................................................................................................35

4-11علل بالقوه خرابی .............................................................................................................................37

4-12وقوع .................................................................................................................................................38

4-13كنترلهای جاری در طراحی..............................................................................................................39

4-14تشخیص.............................................................................................................................................41

4-15نمره ریسك پذیری خرابی (RPN) ................................................................................................42

4-16اقدامات پیشنهادی...........................................................................................................................43

17-4نتایج اقدامات انجام شده..................................................................................................................44

خلاصه.........................................................................................................................................................45

46  ............................. (Process-FMAE)كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در فرآیندهای تولید5

1-5چرا از Process FMEA استفاده می كنیم؟.....................................................................................47

2-5حالت خرابی در فرآیند.......................................................................................................................47

3-5تعریف Process FMEA..................................................................................................................47

4-5كاربردهای PFMEA .........................................................................................................................47

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو..........................................................................................................48

5-5فواید بالقوه اجرای PFMEA ...........................................................................................................48

6-5تیم PFMEA ....................................................................................................................................49

7-5نقطه شروع كار....................................................................................................................................49

8-5مراحل طراحی PFMEA ..................................................................................................................49

5-9آثار بالقوه خرابی .................................................................................................................................50

5-10شدت ...................................................................................................................................................51

5-11كلاسه بندی.........................................................................................................................................55

5-12علل بالقوه خرابی................................................................................................................................55

5-13رتبه وقوع............................................................................................................................................56

5-14كنترلهای جاری فرآیند  .....................................................................................................................57          

 

5-15رتبه تشخیص (Detection) ...........................................................................................................58

5-16محاسبه نمره ریسك پذیری خرابی (RPN) ...................................................................................59

5-17اقدامات پیشنهادی/اصلاحی (Recommended Actions) ..........................................................60

5-18مسئول و زمان اقدام پیشنهادی .......................................................................................................61

خلاصه: .......................................................................................................................................................62

63 ........... (Machinery-FMEA) كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی ماشین آلات و ابزارهای تولید

6-1تعریف MFMEA ...............................................................................................................................64

6-2فواید اجرای MFMEA ..................................................................................................................... 64

6-3تشریح مفاهیم ستون های یك فرم MFMEA.................................................................................65

6-3-1نام زیر سیستم و تشریح عملكرد...................................................................................................65

6-3-2حالات خرابی در ماشین..................................................................................................................66

6-4اثر خرابی در ماشین .............................................................................................................................66

6-5شدت ....................................................................................................................................................66

6-7وقوع حالت خرابی ..............................................................................................................................68

6-8كنترل  های طراحی/كنترل های ماشین ............................................................................................68

6-9تشخیص.................................................................................................................................................69

6-10نمره ریسك پذیری خرابی RPN.......................................................................................................69

6-11اقدامات اصلاحی پیشنهادی................................................................................................................69

.........................................72. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی

7-1تعریف Service-FMEA.....................................................................................................................73

7-2اهداف اجرای Service-FMEA..........................................................................................................74

..................................................................................74.Service-FMEA3تشخیص ستونهای یك فرم-7

7-4شرح عملكرد (وظیفه) خدمت..............................................................................................................74

7-5حالات خرابی بالقوه ..............................................................................................................................75

7-6آثار بالقوه خرابی ..................................................................................................................................75

7-7مشخصه های بحرانی............................................................................................................................76

8-7شدت ....................................................................................................................................................76

9-7علل بالقوه خرابی .................................................................................................................................78

10-7وقوع.....................................................................................................................................................78

7-11روشهای كنترل (تشخیص) .................................................................................................................79

7-12رتبه تشخیص .......................................................................................................................................81

7-13نمره ریسك پذیری (RPN) ..............................................................................................................82

-714اقدامات پیشنهادی.............................................................................................................................83

-715تاریخ تكمیل و مسئول اجرا...............................................................................................................83

-716ثبت نتایج اقدامات اجرا شده: ...........................................................................................................83

17-7تجدید نظر در RPN...........................................................................................................................84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ ]

تحقیق آموزش مدیریت منایع انسانی (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات45
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده

گرچه پرورش مدیران در گذشته با سودآوری موسسه ارتباط نزدیكی داشته لذا امروزه چهره دیگری یافته است مدیران ارشد سازمانها دریافته‌اندكه تلاشهای آموزشی درست برای تداوم بالندگی كاركنان جهت تصدی مشاغل مدیریتی الزامی است.

تمامی برنامه های آموزشی سازمانهای بزرگ بر اصول مدیریت حرفه ای تاكید دارند كه این برنامه ها با ارائه دانش و اطلاعات در زمینه های برنامه ریزی سازماندهی رهبری نظارت و تصمیم گیری به منزله ابزاری برای دستیابی به مدیریتی اثر بخش عمل می كنند.

 

پیش گفتار

مدیریت منابع انسانی علمی است كه با استفاده از آن میتوان ضمن كنترل و پایین آوردن هزینه های جاری بهره دهی سازمان را بالا برد و یا ماموریت سازمان را به انجام رساند ویكی از راههای رسیدن به این هدف آموزش كاركنان و نیز تربیت مدیران سازمان بوده كه از وظایف مدیران منابع انسانی است.

فصل اول

اهمیت و فواید آموزش

همگام با پیچیده شدن مشاغل به اهمیت آموزش كاركنان نیز افزوده می شود درزمانی كه مشاغل ساده بودند به آسانی فرا گرفته می شدند اما دگرگونی های پرشتابی كه در دهه های اخیررخ داده است سازمان ها را شدیدا تحت فشار قرار داده تا خدمات ومحصولات تولیدی خود را با وضعیت موجود مطابق نمایند.

در اینجا برخی از فوائد آموزش را در سه سطح فوائد برای كاركنان و فوائد آموزش برای مدیران به طور خلاصه بیان میشود

 

فوائد سازمانی

1-به سودآوری منجر می شودو عملكرد فردی ونیمی ومشاركتی را براساس بهره وری بهبود می بخشد

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آموزش الزامی در بهرهوری نیروی انسانی (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات26
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تاریخچه آموزش كاركنان

به حقیقت نمی‌توان تاریخچه‌ای برای آموزش عنوان نمود؛ چرا كه بشر از بدو خلقت تاكنون جهت غلبه بر طبیعت و نیازهای خود در حال یادگیری و آموختن است. به طور كلی، آموزش كاركنان و اهمیت آن در علوم اداری، بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه دقیق قرار گرفت و تا آن تاریخ فقط سازمان‌های محدودی بودند كه به تدریس و تعلیم كاركنان خود سعی وافر مبذول می‌داشتند. پیس[1]، اسمیت[2]، میلز[3] در كتاب‌های بهسازی منابع انسانی خود، تاریخچه پیدایش و تكمیل امر بهسازی منابع انسانی را به 4 دوره تقسیم‌بندی كرده‌اند:

الف) دوره به درجه استادی رسیدن كارگران: این دوره از حدود سال 1100 پس از میلاد مسیح آغاز شد و تا حدود سال 1800 میلادی به طول می‌انجامد. در طول این دوره مهارت‌های كارگران به طور غیررسمی، با مشاهده كارگران ماهرتر، تولیدكنندگان و یا حتی مشاهده اعضای خانواده، توسعه می‌یافت؛ فعالیت‌های شغلی، در محدوده نزدیك به منزل صورت می‌گرفت و تمركز روی بازدهی بیش از توجه به كارآیی كاركنان بود.

ب) دوره كارآیی كاركنان یا كارگران: این دوره حدوداً از سال 1800 میلادی تا سال 1920 به طول انجامید. در این دوره كاركنان، در مقام یك نیروی مولد و تولیدكننده مورد بررسی قرار گرفتند و مدیران توجه خود را برای ایجاد عوامل محرك بر افزایش كارآیی كاركنان خود معطوف كردند و بر رضایت یا بهسازی كاركنان خود توجه كمتری داشتند.

 


[1] . Pace

[2] . Smith

[3] . Mills 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات66
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان

چكیده

این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد

- مقدمه

یكی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری كاركنان توانمند می‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداری، مكملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است،

 

- امنیت شغلی1 در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث كوچك‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یك هسته مركزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اكثر مردم برای خود كار خواهند كرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. كاركنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط كاركنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند كه دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی كاركنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت كه در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده كاركنان است (وارن 1996؛ یوسف 1998).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آمادگی برای اخذ گواهی ISOTS 16949 (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات78
حجم فایل49 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بخش اول

آمادگی برای اخذ گواهی ISO/TS 16949

پیش گفتار

در طول تاریخ، موج عقاید، تلاش ها، پاداش ها، رسوم، و ترس، انسان را به پیش رانده است. امروزه توجه به كیفیت به عنوان وسیله افزایش توان رقابت، بسیار مروم شده است.

مقامات دولتی همت خود را بر این گذاشته اند تا صنایع را به بهبود كیفیت محصولات و خدمات تشویق كنند. برای شركت هایی كه به استانداردهای بین المللی سیستم كیفیت دست یافته و موفقیت هایی در عملكرد كیفیت گرا به دست آورده اند، جوایزی تعیین شده و بسیاری از شركت ها در هراس هستند كه در صورت محروم شدن از چنین جوایزی، مشتریان خود را از دست دهند. در بسیاری از سازمان ها، كیفیت به روش سعی و خطا حاصل شده است. برخی برای دستیابی به آن با بهره گیری از طراحی، آینده نگری كرده و چندین نسل و دو جنگ جهانی را به سلامت پشت سر نهاند. «باید دید رمز كار در چه بوده است».

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق الیاف كربن (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات116
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

الیاف كربن

پیشگفتار

الیاف كربن نسل جدیدی از الیاف پر استحكام است . این مواد از پرولیز كنترل شده گونه هایی از الیاف مناسب تهیه می شود؛ به صورتی كه بعد از پرولیز حداقل 90 درصد كربن باقی بماند. الیاف كربن نخستین بار در سال 1879 میلادی زمانی كه توماس ادیسون از این ماده به عنوان رشته پرمقاومت در ایجاد روشنایی الكتریكی استفاده كرد، پای به عرصه علم وفن آوری گذاشت. با این حال در آغاز دهه 1960 بودكه تولید موفق تجاری الیاف كربن، با اهداف نظامی و به ویژه برای كاربرد در هواپیمای جنگی، آغاز شد. در دهه های اخیر 

پیشگویی برای سال 2013 میلادی..

سال 2013 است خودرویی جدید به نام 100MPG”BLACKBEAUTY” بدلیل این كه ضمن دارا بودن بالاترین كارایی به میزان 100 درصد نیز دوستدار محیط زیست شناخته شده طرفداران بسیاری زیادی دارد.

 

 

تقویت شده با الیاف كربن ضمن كاهش وزن موجب سرد كار كردن مجموعه ترمز و در نتیجه بالاتر رفتن ضریب امنیت ترمز می شود.تایرهای با فرمالاسیون پیشرفته شامل فیبریل های كربن وبلوك های كربنی جهت دار به همراه الیافت كربن بافته شده به صورت شعاعی ضمن سبكی موجب حذف مقاومت غلطشی تایر و سردماندن آنها در طول حركت می شود. المان های تعلیق رینگهای وتایرهای ساخته شده از الیاف كربن باعث برقراری مطمئن اتصال با زمین و در نتیجه كمینه شدن احتمال آتش سوزی در اثر بارهای الكترواستاتیك وافزایش امنیت وراحتی سرنشین در هنگام سوار وپیاده شدن از خودرو می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل41 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین

آلیاژهای بكار رفته در توربین گازی معمولاً از جنس سوپرآلیاژهای پایه نیكل (پره های متحرك) و پایه كبالت (پره های ثابت) می باشد.

 

خلاصه از مشخصات سوپرآلیاژهای پایه نیكلی

سوپرآلیاژها، موادی هستند كه در حرارتهای بالا (85% دمای ذوب آلیاژ) دارای استحكام مكانیكی بالا و مقاوم در برابر از بین رفتن سطح (مثلاً خوراكی) می باشند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق الفبای مدیریت زنجیره تامین (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

الفبای مدیریت زنجیره تامین (كالا و خدمات)

مدیریت زنجیره تامین چیست ؟ 

 

آیا من نیاز دارم كه قبل از نصب نرم افزار زنجیره تامین ، نرم افزار ERP را نصب كنیم ؟

هدف نهائی نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟

همكاری زنجیره تامین با شما چیست ؟

موانع سر راه نصب نرم افزار زنجیره تامین چیستند ؟

آیا از نرم افزاری استفاده كنم كه تغییرات B2B ارائه می كند یا نرم افزار خودم را نصب می كنم ؟

 

آگهی دهندگان :

مدیریت زنجیره تامین چیست ؟

مدیریت زنجیره تامین تركیبی از هنر و علم است كه بدنبال ارتقاء و بهبود راهی است كه شركت شما مواد خامی را كه برای ایجاد محصول یا انجام خدمت به آن نیاز دارد ، پیدا می كند ، تولیدكنندگانی كه محصول را تولید می‌كنند یا خدمتی ارائه می دهند و آن را به مشتریان تحویل می دهند . موارد زیر پنج مورد از اجزاء اساسی مدیریت زنجیره تامین هستند . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه كالاهای (جزوه)

دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل26 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

1-1-     مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش كشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، كشورها پیوسته در كار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. 

 

جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شركتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و كاهش حمایت گرایی است كه این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور كلی كشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به كالاهای صنعتی صادراتی می كنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین كالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند كشورهایی موفق تر هستند كه قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند. در این پژوهش از راه وارد كردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه كالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد. كه عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی،‌ صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.

2-1- بیان مسأله:

كشورهای در حال توسعه نظیر ایران علیرغم محدودیت ها ساختاری و كمبود سرمایه گذاری های زیربنایی، طی دهه های گذشته از حالت صادر كنندة محض مواد خام و نیروی انسانی ارزان خارج 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اقتصاد2 (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات309
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه :

از هدفهای مهم دولتها و سیاستگذاران نظام اقتصادی هر كشور تلاش درجهت توزیع مطلوب درآمد است تا درآن صورت قسط و برابری نسبی در جامعه حكمفرما گردد. توزیع درآمد به عنوان یك اهرم قدرتمند اقتصادی ریشه در بسیاری از بخشهای اقتصادی دارد ارتباط درآمد با فقر از یك طرف و رابطه آن با توسعه از طرف دیگر و نگرانیهائی كه در كشورهای روبه توسعه نسبت به بی عدالتی اقتصادی وجوددارد سبب رشد اختلاف و ناباوری نسبت به تحقق برنامه‌ها و هدفهای نظام می‌شود. توسعه اقتصادی و توزیع درآمد مقوله‌های وابسته به هم هستند و عامل سومی نیز كه اشتغال است با هر دوی این‌ها درارتباط متقابل است , درآمد حاصل از اشتغال سبب تسریع روند توسعه اقتصادی می‌گردد.

توزیع درآمد نه تنها از موضوع‌های اقتصادی است بلكه از شاخصهای مهم اجتماعی و سیاسی نیز تلقی می‌شود. شناخت الگوی توزیع درآمد مستلزم آگاهی از نیازهای اساسی آحاد جامعه , درجه توسعه و رشد جامعه و میزان برخورداری مردم از نتایج الگوی مورد نظر است. 

 

تعاریف و مفاهیم :

تعریف توزیع درآمد :

منظور از توزیع درآمد , مقدار درآمدی است كه به اقشار جامعه تعلق می‌گیرد.

واحدهای دریافت كننده درآمد :

                        هر فرد در جامعه دریافت كننده درآمد است. مجموعه افراد خانواده كه در فعالیت‌های اقتصادی دخالت دارند، فعالیت‌های اقتصادی‌شان موجب می شود كه درآمدشان از خانوارهای دیگر بیشتر باشد.1 توزیع مقداری یا شخصی درآمد :

 


1 قره باغیان , مرتضی – 1372 – اقتصاد رشد و توسعه – جلد اول – نشر نی – تهران 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 صفحه بعد