فروشگاه مرکزی فایل پروژه های دانشجویی

فروشگاه پروژه های دانشجویی , گزارش کارورزی, پاورپوینت آماده پایان نامه , پرسشنامه های روانشناسی, تحقیقات دانشجویی, مقالات دانشجویی, کارورزی دانشگاه , مبانی پای

تحقیق برنامه ریزی 03 (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات53
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تعریف برنامه ریزی:

برنامه ریزی یعنی آنكه از میان گزینه های گوناگون به برگزیدن راه های كنش آینده سازمان به گونه ی كلی پرداخته شود و برای هر یك از بخش های سازمان نیز چنین گزینشی صورت بگیرد. این كار مستلزم برگزیدن هدف های سازمان و مقاصد هر بخش و تعیین راه های دستیابی به آن هاست . از این رو برنامه ها برای دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده روشی عقلایی فراهم می آورند. برنامه ریزی همچنین بر نو آفرینی مدیریت سخت دلالت دارد. 

 

سرشت برنامه ریزی

ما می توانیم با بررسی چهار جنبه ی عمده برنامه ریزی سرشت اصلی آن را آشكار سازیم:

1- یاریهای رنامه ریزی به فرض و هدف های سازمان.

2- اهمیت نخستین آن در میان كارهای ویژه ی مدیر

3- گسترش و پراكندگی آن.

4- كار آمدی در به نتیجه رساندن برنامه ها

1- یاریهای برنامه ریزی به فرض و هدف های سازمان:

مقصود هر برنامه و دیگر طرحهای كمكی آن یاری دادن به دستیابی به غرض و هدف های سازمان است. این اصل از سرشت كارهای سازمان یافته بدست می آید كه سازمان برای دستیابی به هدف گروه از راه همكاری ارادی پدید می آید.

2- اهمیت نخستین برنامه ریزی:

چون عملیات مدیریت در سازمان دهی ،به كار گماری نیروی انسانی هدایت كردن و نظارت كردن برای یاری دادن – دستیابی به هدف های سازمان طراحی می شوند بنابر این برنامه ریزی به گونه ی منطقی پیش از دیگر وظیفه های مدیریت می آید با آنكه در عمل همه ی وظیفه های مدیریت می آید

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:22 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران-1382 (جز

دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل27 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده

مقدمه: ‌نقش تجهیزات پزشكی در بیمارستان های پیشرفته امروزی و تشخیص و درمان بیماری ها انكار ناپذیر است.كشورهای در حال توسعه با وجود محدودیت منابع مالی به نحو بی رویه ای نسبت به خرید تجهیزات پیچیده و گران قیمت اقدام نموده اند اما در مورد نگهداری این سرمایه های عظیم اقدامات مناسبی انجام نداده اند. در كشور ما نیز مطالعات محدود صورت گرفته بیانگر نابسامانی هایی در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی بوده است .

روش پژوهش: پژوهش به صورت مقطعی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه در 10 بیمارستان تحت مطالعه استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به صورت حضوری، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش: طبق نتایج به دست آمده از میان چهار بعد مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی، تنها «برنامه ریزی نگهداری» در وضعیت متوسط قرار داشت و سایر اجزاء با كسب امتیاز كمتر از 50 درصد در حد ضعیف قرار داشتند. بین امتیاز كل مدیریت نگهداری و امتیاز هدایت و هماهنگی نگهداری تجهیزات پزشكی و نیز سن مدیران بیمارستان ها رابطه مستقیمی وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری:‌ در مجموع می توان گفت مشكلاتی از قبیل كمبود نیروی ماهر در واحدهای مهندسی پزشكی بیمارستان ها، كمبود بودجه و نا آشنایی مسوولان واحدهای مهندسی پزشكی به تمام وظایف خود موجب شده اند وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در وضعیت ضعیف (نزدیك به متوسط) قرار گیرد. سابقه كم مسوولان واحد مذكور نیز به این امر دامن زده است.

واژه های كلیدی: ‌تجهیزات پزشكی،‌ نگهداری،‌مدیریت نگهداری، بیمارستان ها.

مقدمه:

در بیمارستان های مدرن عصر حاضر، تجهیزات پزشكی به یكی از عناصر لاینفك تبدیل شده اند و در حدود یك سوم تا نیمی از
 هزینه های پیش بینی شده بیمارستان ها به این بخش اختصاص دارد. جامعه پزشكی در فعالیت های تشخیصی، مراقبتی و درمانی،‌اعتماد روز افزونی بر تجهیزات پزشكی و تكنولوژی پیشرفته پیدا كرده است. در این میان بهره برداری بهینه از تجهیزات مستلزم این امر است كه تجهیزات در بیشتر عمر خود آماده به كار و سالم نگه داشته شوند. با ایجاد مدیریت صحیح در نگهداری تجهیزات می توان تجهیزات را در هر لحظه برای نجات جان بیماران به كار برد (1) . نگهداری تجهیزات پزشكی از سوی سازمان بهداشت جهانی «ایجاد اطمینان در مورد استاندارد بودن كاربری تجهیزات، رعایت شرایط تعیین شده از سوی كارخانه سازنده و تامین نیازهای درمانی» تعریف شده است(2).

اما اهمیت مساله نگهداری در دهه 80 باعث شد دانشگاه های علوم پزشكی آمریكا به منظور سازماندهی مراكز درمانی، طرح نگهداری و بازسازی بیمارستان ها را به اجرا درآورند. نمونه هایی از این طرح ها كه نگهداری تجهیزات پزشكی را در بر می گرفت در كشورهای اروپایی نیز متداول شد و در تحقیقات اولیه مشخص شد اجرای آن ها حدود 35-30 درصد كاهش هزینه در بر داشته است(3).

همچنین مطالعات نشان داده است با نگهداری مؤثر تجهیزات، هزینه صرف شده برای هر دستگاه 30 درصد كمتر از میانگین هزینه های بیمارستان هایی خواهد بود كه فاقد این برنامه هستند(4). همچنین عمر مفید تجهیزات تا دو برابر افزایش خواهد یافت(5). به طور كلی می توان گفت مساله نگهداری تجهیزات پزشكی در كشورهای در حال توسعه نسبت به كشورهای توسعه نیافته در خور توجه بیشتری است،‌چرا كه علی رغم محدودیت منابع،‌خرید و به كارگیری تجهیزات پزشكی وارداتی در این ممالك به نحوی رویه ای صورت گرفته است(6).

مطالعات صورت گرفته نشان داده است این كشورها در گذشته توجه چندانی در زمینه نگهداری تجهیزات نداشته اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی همواره 60 درصد تجهیزات پزشكی آن ها به علل مختلف قابل استفاده نبوده اند(7). مطالعات انجام شده در كشور ما نیز نشان داده است موضوع نگهداری تجهیزات تا حدود زیادی مورد غفلت بیمارستان ها و مسوولان امر قرار گرفته است.

شایان ذكر است پس از راه اندازی و تاسیس اداره تجهیزات و مهندسی پزشكی در معاونت درمان و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و تاسیس واحدهای مهندسی پزشكی در این بیمارستان ها در اواخر سال 1379،هیچ مطالعه ای در زمینه پژوهش حاضر صورت نگرفته است و این پژوهش مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی را در قالب چهار بعد اصلی مدیریت یعنی برنامه ریزی؛ سازماندهی، هدایت و هماهنگی؛ و كنترل مورد بررسی قرار داده است.

روش پژوهش:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی و مطالعه یك پانل كوچك (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی و مطالعه یك پانل كوچك

-1- پویایی و تحول مالكیت خودرو: بررسی و مطالعه یك پانل كوچك

مباحث و موضوعات:

بررسی پروژه

1-   هدف

2-   انگیزه

3-   بررسیها و مطالعات قبلی در مورد مالكیت خودرو

4-   ساختار پایگاه داده

5-   مدلهای آماری

6-   هماهنگی و ارتباط با تحقیق و بررسی دیگر

7-   زمانبندی و برنامه ریزی زمانی و مراحل مهم و تعیین كننده

8-   مقالات و متون نگاشته شده

1-  هدف

هدف از این تحقیق بشرح زیر است:

ارزیابی و تعیین تأثیر ابزار و امكانات سیاسی اقتصادی مختلف در توسعه و پیشرفت دارنده اتومبیل از نظر سطح و رده خانوار – ابزار و امكانات سیاسی شامل مالیاتهای بنزین، مالیاتهای سالیانه دارنده خودرو، مالیاتهای قیمت خودرو و سوبسیدها و كمك هزینه های مربوط به حمل و نقل عمومی هستند.

بمنظور افزایش درك و فهم مربوط به عوامل اقتصادی – اجتماعی كه بر درست نمایی (likelihood) دارنده خودرو تأثیرگذار هستند. این عوامل از تشریح و توضیح تأثیر تغییرات در شرایط اقتصادی – اجتماعی دارنده خودرو تشكیل شده اند. (تغییر در الگوی مسافرت، حركت و جابجایی بین نواحی شهری و روستایی).

تحلیل با استفاده از یك پانل كوچك با توجه به ملاحظات سطح خانوار برای فاصله زمانی سالهای 1992 تا 1999 (یا بیشتر) صورت گرفت، مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری شد كه از هر خانوار بصورت نمونه ای و موردی بدست آمده بود و می توانست تغییرات و تحولات از یك سال تا سال آینده را نشان دهد. این مجموعه اطلاعات بوسیله تركیب داده هایی كه از طریق دفتر ثبت اطلاعات مركزی دانمارك و در مورد تجهیزات و وسایل موتوری با اطلاعات اقتصادی – اجتماعی بدست آمده از منابع و دفاتر دیگر و اطلاعات تصویری و الگوهای مسافرت خانواده، بدست آمده اند. داده های مربوط به الگوهای مسافرت (و تغییرات آنها) شامل تغییر در تعدادی از نقاط و مقاصد سفر خانواده بود. اطلاعات متنوعی را می توان از طریق تماس با شماره – CPR دانمارك بدست آورد. (CPR معادل یك شماره امنیتی اجتماعی است). اطلاعاتی در مورد پیشرفت عمومی در زمینه قیمت سوخت «بنزین» مالیات سالیانه دارندگان خودرو، قیمتهای خودرو و هزینه حمل و نقل عمومی را می توان از طریق ارتباط با این دفاتر ثبت بدست آورد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملكرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل34 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده

مقدمه: روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش­های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می­پذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می­کنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.

بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش و فراوانی آیتم­های اندازه­گیری شده می­توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش­ها و مسؤولیت­ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می­توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می­گردد. در پایان بر اساس یافته­های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات35
حجم فایل127 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشگفتار:

این پیشنهاد تحقیق (proposal) بعنوان بخشی از درس روش تحقیق، تلاش می كند تا با استفاده از مطالب درسی و رهنمودهای عنوان شده توسط استاد؛ به ارائه پیشنهاد تحقیقی كه موضوع پایان نامه تحصیلی است كمك كند و إن شاء اللّه مقدمه فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی دیگر گردد.

 

مقدمه:

در شرایط نوین جهانی كه پیشرفتها باعث تغییرات سریع در كلیه امور و فعالیتها و دانش انسان به خصوص در زمینه فن آوری و مدیریت شده است، افق های جدیدی باز شده و نیازهای تازه به وجود آمده است.

جایزه كیفیت كه بر اساس نتایج مدلهای آماری ارائه می گردد می تواند باعث ارزیابی سازمانی و برنامه های استراتژیك به كارگیری روشها و تكنیك های خود ارزیابی، بهبود دایمی، الگوبرداری و... شود.

لذا به این دلیل كشورهای زیادتری در دنیا در پی ایجاد جایزه ملی كیفیت می باشند و در این بین كشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

اولین بار ایده جایزه ملی كیفیت در سال 79 همزمان با برپائی دومین كنفرانس مدیران كیفیت توسط انجمن مدیریت ایران مطرح و به دنبال آن كمیته هایی مركب از كارشناسان و صاحب نظران در ارتباط با تشویق و ترغیب اعضاء انجمن مدیریت كیفیت ایران تشكیل شد تا از این طریق ابتدا در بین اعضاء و سپس نسبت به گسترش آن در سطح جامعه حركتی آغاز گردد. این كمیته با تركیبی مناسب تشكیل شده و جلسات آن برگزار گردید كه ماحصل آن تدوین آیین نامه جایزه كیفیت و روش اجرایی اعطاء و پیشنهاد آن بود.

سرانجام روز 18 آبان ماه بعنوان روز ملی كیفیت انتخاب شده شورای عالی استاندارد در یكصد و دومین جلسه خود در تاریخ 15/3/80 طراحی جایزه ملی كیفیت توسط این شورا را تصویب كرد 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در كارخانه های كانه آرایی(فلزی و غیر فلزی) (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات53
حجم فایل73 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

                                          فهرست مطالب

عنوان    

فصل اول: مفاهیم اولیه فلوتاسیون

1. 1  .  مقدمه

1. 2 . آشنایی با مفهوم فلوتاسیون

1. 3.  معرف های شیمیایی مورد استفاده در فلو تاسیون

1. 3.1. کلکتورها

1. 3.2.فعال کننده ها

1 .3.3.بازداشت کننده ها

 1.3.4.کف سازها

1.3. 5.تنظیم کننده ها

1.4.پروسه فلوتاسیون

1.4.1.فلوتاسیون

1.4.2.هیدرو متالوژی

1.5. فلوتاسیون  کا نه های سرب وروی

1.5.1. فلوتاسیون کانه های سولفیدی

1.5.2.فلوتاسیون کانه های اکسیده

فصل دوم:طراحی ماشینهای فلوتاسیون مکانیکی

چکیده

2.1. مقدمه

2.2.مفاهیم هیدرو دینامیکی

2.2.1.اعداد بدون بعد

2.2.2.زمان اقامت

2.3.آنالیز وتجزیه وتحلیل هیدرو دینامیک ماشینهای فلوتاسیون

2.3.1. اعداد مشخصه

2.3.2.زمان اقامت

2.3.3.سرعت ظاهری گاز

2.3.4.سطح مقطع شار حباب

فصل سوم:اتوماسیون رافر در دستگاه فلوتاسیون اسکوندیدا

خلاصه

3.1.معرفی

3. 2. توصیف سیستمFrothcam))

3.3.سیستم متخصص

3.4.تعیین اثرات میزان جریان هوا وسطوح کف

3.5. فرآیند تجربی

3.5.1.نتایج تجربی

3.5.1.1.تفاوتها در جریان بار ورودی

3.5.1.2.ارزیابی

3.6.کنترل کیفیت اطلاعات

3.7.نتایج وپیشنهادات

فصل چهارم:کاربرد تکنولوژی سلول jameson برای برداشت خزه و فسفر از دریاچه های رشد یافته

خلاصه

4.1.مقدمه

4.2.عملکرد تکنولوژی جیمسون برای آبهای زائد

4.3.روشها

4.4.نتایج وبحث ها

فصل پنجم: تکنولوژی بهینه کردن فلوتاسیون جیمسون بری ذرا ت درشت زغال

خلاصه

5.1.معلومات

5.2. نمونه

5.2.1.مطالعه پارامترها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:مفاهیم اولیه فلوتاسیون

 

1∙1 مقدمه

 

پروسه فلوتاسیون یکی از روشهای متداول فراوری مواد معدنی است که برای اولین بار در سال 1906 به ثبت رسیده است∙کاربرد این پروسه انتخابی بیشتر برای کانسار پیچیده فلزی ١چون سرب وروی ،اکسیدهای آهن وروی،سولفاتهای روی وآهن و همچنین کانسارهای غیر فلزی  مانند فلوئوریت ، فسفاتها،زغال سنگ وغیره می باشد∙

کاربرد سایر روشهای جداسازی مواد معدنی از قبیل روشهای ثقلی، مغناطیسی والکترواستاتیکی اختصاص به کانیهای معین ویا مواد معدنی متشکل از تعداد محدود ومشخصی از کانیها دارد  در حالیکه فلوتاسیون با بکار گیری اختلاف خواص شیمیایی سطوح کانیها  ومواد شیمیایی متعددی که امروزه فراهم آمده است تقریبا هیچگونه محدودیتی در جداسازی مواد معدنی ندارد . مشکل نرمه در صنعت فلوتاسیون نیز اخیرا با مواردی که با استفاده از تکنیک فولو کولاسیون2 انتخابی در دسترس قرار گرفته است تا حدود زیادی رفع شده است.

 

فرایند فلوتاسیون به دلایل مشروحه ذیل از اهمیت بیشتری نسبت به سایر روشهای تغلیظ  برخوردار است:

الف)كاهش منابع معدنی با عیارهای بالا  و مینرالوژی ساده که بتوان به روشهای ساده فیزیکی ساده آنها را تغلیظ نمود .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق بررسی كنترل كیفیت در ژاپن (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده :
 در سالهای اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان شده است و در رابطه دولتها و ملتها تعریفی جدید نضج گرفته که دولتها برای بهبود کیفیت خدمات عمومی ،باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگو وخدمتگزار مردم باشند چرا که ملتها هستند با پرداخت مالیات و عوارض، بودجه وغیره حمایت مالی دولتها را فراهم می آورند درواقع رابطه بایستی بصورت یک بده بستان یا مبادله تعریف شود در این مقاله تلاش براین است با توجه به اصول اولیه بنیانگذاران  TQM به طور موردی و کلی کاربرد TQM و تأثیرات آنرا در کشورهای مختلف بررسی نموده و شاخصهای خاصی از TQM را درسازمانهای خاصی ار این کشورها مورد مطالعه و تطبیق قرار دداده و نتایجی درمورد اثر بخشی کار برد TQMبیان می شود .
  

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی شیوهها و مبانی نظری كاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشكی (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات51
حجم فایل36 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده

 

مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكی و گروه كارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) می‌باشد.

این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:

مقدمه

تشریح مرزهای سازمان یكی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «كاوز»[1] در سال (1937) بوده است. در حالی كه اكثر تحقیقات موجود، بر یكپارچگی عمودی تمركز یافته‌اند، گام معكوس، یعنی تفكیك عمودی[2] یا برون‌سپاری، پدیده‌ای فراگیر در دنیای صنعتی در سال‌های اخیر بوده است (بولر و هاكاپ، 2003 ، ص 2).

موضوع كاهش تصدی‌گری یكی از زمینه‌های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله كوچك كردن حجم دولت و وزارتخانه‌ها در سطح كلان، و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسه‌ها و سازمان‌ها می‌باشد.

بیان مسئله

طرح كاهش تصدی‌گری و كوچك سازی سازمانی و بویژه خدمات پشتیبانی دانشگاه‌ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست. ولی انجام تغییرات عمده در سازمان‌ها از جمله كوچك سازی ، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یكی از مهارت‌های راهبری برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود .

اقتصاد رقابتی مراقبت‌های 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق ژلهای موتورهای احتراق داخلی (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ژلهای موتورهای احتراق داخلی (بنزینی و گازوئیلی)
حاوی مواد احیاگر محافظ سطوح سایشی.
یک پوشش جدید متالوسرامیک روی سطوح اصطکاکی تشکیل می شود. (قطعات موتور از نظر حجم رشد پیدا کرده و شکل هندسی خود را بازسازی می کنند.) نتیجه این کار، سطوح ترمیم شده ای است که عملکرد آن حتی از سطوح نو بهتر بوده و 2 تا 4 برابر بیشتر عمر می کنند.
قسمتهای تحت اصطکاک سیلندر و پیستون، میل لنگ و سیستم سوخت را از سائیدگی محفاظت و بازسازی می کند.
مصرف سوخت را به مقدار قابل توجهی ( تا 30 درصد در حالت در جا) کاهش می دهد.
فشار روغن را در سیستم تا مقدار فابریک افزایش می دهد.فشار تراکم سیلندرها را افزایش داده و هم سطح می کند.
قدرت موتور را افزایش داده و شتاب را بهبود می دهد.میزان صدا و لرزش را تا 10 مرتبه کاهش می دهد.
عمر قطعات را به میزان 2 تا 3 برابر افزایش می دهد.سطوح سایشی موتور را از عواقب ناشی از استارت های سرد محفاظت می کند.
کارکرد موتور بلافاصله بعد از 50 تا 100 کیلومتر بهبود می یابد.موتور را برای ادامه کار تا 300 کیلومتر در صورت نشت روغن توانمند می سازد.
مشخصات فنی:
مشخصات اصلی پوشش متالوسرام:
سختی سایشی 750 kgf/mm2 - مقاومت بالا در برابر خوردگی - زبری تا 0.06µ
دستور مصرف:
برای موتورهایی با ظرفیت روغن 3 تا 10 لیتر
مرحله اول: محتویات یک تیوب را داخل ورودی مخزن روغن موتور که تا دمای 40 درجه گرم شده بریزید. موتور را روشن کرده و 5 تا 10 دقیقه کار کند.
مرحله دوم: مرحله اول را بعد از 100 تا 250 کیلومتر تکرار کنید.
مرحله سوم: مرحله دوم را بعد از 100 تا 250 کیلومتر کارکرد تکرار کنید.
مقدار مصرف:
ظرفیت سیستم روغن (Lit) 3-10 20-11 30- 21
تعداد تیوب های ( 9 میلی لیتر) 3 6 9
مراحل مصرف 1+1+1 2+2+2 3+3+3
تعداد تیوب برای موتورهای نو 2 4 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

روغن های هیدرولیک گیربکس های اتوماتیک (جزوه)

دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مشخصات روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک

روغن های هیدرولیک گیربکس های اتوماتیک:

چهار وظیفه ی اصلی روغن در این سیستم:

  • قدرت موتور را از طریق مبدل گشتاور(کلاچ روغنی)  انتقال میدهد.
  • گرمای جعبه دنده و مبدل گشتاور  را به خنک کن منتقل کند.
  • فشار هیدرولیکی را از طریق سیستم هیدرولیکی انتقال دهد.
  • مانند روغن موتور تمام قسمتها را روعغنکاری کند.

خصوصیات روغن هیدرولیک:

  • ثبات اکسیداسیون در مقابل دماهای بالا

ثابت ماندن غلظت در دماهای بالا و پائین 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 10:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 صفحه بعد